Den zaměřený na evropskou historii a výročí 100 let vzniku republiky

zpět

Vážení farníci, jak jste všichni věděli a byli pozváni, proběhla v rámci dnů evropského kulturního dědictví a 100 letému výročí vzniku republiky krátké odpolední setkání v kapli sv. Anny, začínali jsme v 16 hodin, byly pozvány děti, ale s Járou Flídrem přišlo ostatních 45 dětí božích, i když byly trochu staršího věku. Přívítal nás náš nový p. farář P. Ladislav Kozubík a povzbudil nás slovy o předávání víry dalším generacím. Velice pěkně zahrál Miloš Flídr a zpěvem ho podpořil Václav Bulva, četli jsme z kroniky obce a P. Josef Kopecký zajímavě a trefně vyprávěl o našich národních světcích, kterých je 8 a nemohli jsme zapomenout na sv. Annu.Soutěž o ceny byla při poznávání světců a jejich atributů,/to jsou znaky podle kterých je poznáme/. Znalost byla vynikající o ceny soutěžily celé rodiny, ceny rozdány P. Taberyová napekla pěkné perníčky s kostelíkem sv. Anny a trikolorou, koláčky nás posilnily a rozdali jsme i tužky, pitíčka a nějaká lízátka, pro vnuky. Na závěr jsme vestoje zazpívali chorál sv. Václave. Děkujeme ještě jednou našim kněžím za podporu a za příspěvek od obce a podporu p. starosty, nemenší dík patří za výzdobu a úklid kaple Libušce Bulvové a kostelníkovi Vojtovi a Honzíkovi Šplíchalů. Těšíme se s vámi na příští akci naviděnou.

Za společenství matek Alena Pohorská