Na pastorační radě farnosti (PRF) proběhla diskuze o tom, že by bylo dobré mít nějakou vizi farnosti, kterou by tvořily tři jednoduché priority na školní rok s podrobnějšími podněty ke každému z bodů. Zde máte možnost se k těmto prioritám vyjádřit.

Hlasování je anonymní, emailové adresy slouží pouze pro omezení odpovědí a nejsou sbírány, tedy pro nás nejsou viditelné.

Hlasování probíhá do neděle 26.5., během června a září 2024 PRF zpracuje podněty a začátkem října 2024 budou podněty publikovány ve farnosti.

Tady je odkaz na vyplnění ankety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3jaYQZeILcDtHuzTO9STN8ccFyaQVgNqsK-rUMaNZV-hR8Q/viewform?usp=sf_link