Chlapské Svatováclavské Putovní Setkání

zpět

Na svátek sv. Václava jsme využili nabídku pouti „od křížku ke křížku“, které jsem se účastnil již před rokem. Sraz byl v 15:30 u sochy Nejsvětější Trojice mezi obcemi Lubnou a Širokým Dolem.

Milé již bylo setkání a pozdravení se s ostatními. Sešlo se nás 14. Hned na začátku jsme využili místo setkání a navštívili zbývající část Vopařilovy jedle, která je vzdálena od Nejsvětější Trojice asi půl kilometru. Zde nás Josef Trojtler poučil o sběru šišek (semen) z jedlí a jejich využití při výsadbě jedlových a bukových lesů. Cestou k Širokému Dolu se tvořily náhodné skupinky a každý se dělil o své vědomosti a zážitky s ostatními. Za Širokým Dolem u sochy Panny Marie se k nám připojil Tomáš. Tady jsme se pomodlili 15 zdrávasů na poděkování a za to, co každý z nás potřebuje. Dále jsme pokračovali přes les k obci Střítež. Zde nás uvítala manželka jednoho z poutníků a občerstvila nás výborným uzeným a koláčky. Dále jsme ve střítežské kapli, která je zasvěcena sv. Václavovi, zazpívali celý Svatováclavský chorál a dál pokračovali v pouti ke křížku na poli u obce Lezník, kde jsme rozdělali oheň a opekli si klobásy. Tam jsme také pouť završili. Závěrem chci říci, že to byl dobře naplněný čas. Děkuji všem organizátorům a těším se na případnou další pouť za rok.

Václav