Přeskočit na obsah
Domů » Předvánoční aktivita našich dětí

Předvánoční aktivita našich dětí

Milí farníci,

léta nám přibývají, i když si to nechceme připustit a je znát každý rok, neřkuli každý týden. A tak i k nám letos přišli pastýři a byly to spíše dvě pastýřky a zpívaly nám „důchodcům“ před vánočními svátky. Bylo to milé. Počasí jim sice příliš nepřálo, ale přesto byly veselé, a tak jsme si s nimi rádi zazpívali „Nesem vám noviny“ a „Narodil se Kristus Pán“.

Potěšil nás také dětmi vyráběný (a Monikou Drobnou dolaďovaný) andělíček. Pěkně se nám vyjímá na vánočním stole – já osobně ho mám zavěšený na „barborce“ – celé svátky se otáčí a připomíná nám lásku našich dětí. A hlavně lásku našeho Pána Ježíše, který se jako malé dítě sklonil až k nám do jeslí a tam mu zpívali právě andělé. Kéž bychom si tuto lásku připomínali celý rok 2019.

Za celý „Horní, Dolní konec“ důchodci z Lubné: Jiřinka Pohorská, Flídrovi, Bulvovi, Jílkovi, Kučerovi a Pohorští

Jak ten čas běží…

Už opět nadešel poslední adventní týden a sobota před Vánocemi.

Někdo zazvonil a početná skupinka dětí a mladých chlapců přišla zazpívat koledu a popřát hezké Vánoce a do nového roku zdraví a vše dobré. Obdarovali nás hezkým andílkem, kterého děti vyráběly po několik nedělních odpolední na faře. Patří jim za to dík a také všem, kteří měli starost s přípravou těchto dárečků.

Je to hezký zvyk u nás v Sebranicích, když se navštíví staří lidé, kteří jsou třeba sami a někdo za nimi přijde v tento vánoční čas.

Anička Jílková

Díky patří dětem

Chtěla bych poděkovat všem dětem, které se zapojili do vyrábění dárečků. Hned po vymyšlení dárků jsme se pustili do přípravy materiálu. V srpnu jsem oslovila pár rodin, zda by mi přišly děti pomoci se sběrem borovicových šišek. Sice se nás sešlo pouze 6, ale i tak jsme to zvládli a užili si i soutěž, kterou jsme si vymysleli. Další přípravy pokračovali první neděli adventní, které se zúčastnilo již více dětí, stříhali jsme, skládali a povídali jsme si o tom, co jsme napsali Ježíškovi do dopisu. Ještě následovala další tři setkáni nad výrobou dárečků pro naše babičky a dědečky. Děkuji všem dětem, které se podílely na výrobě dárečků a veliké Díky patří těm, které se zúčastnily i více příprav. Kéž by nás bylo příště více. V sobotu před štědrým dnem jsme se setkali, jak je zvykem, již ve skupinkách a obešli jsme všechny starší babičky a dědečky, potěšili jsme je koledami, které jsme jim zazpívali, předali jim dáreček a popřáli krásné Vánoce a mnoho zdraví do nového roku. Děkuji všem dětem, které se zúčastnily rozdávaní dárečků.

Monika Drobná

Den před Štědrým dnem už mám zarytý v mysli jako čas, kdy chodí koledníci. Vždycky jsem dojatá a taky překvapená, kolik dětí je ochotných celé dopoledne chodit po vesnici a zpívat pro lidi, které mnohdy ani neznají. Obdivuju ty malé, že se nebojí a baví je to, a stejně tak obdivuju ty velké za to, že svůj čas, který by mohli trávit určitě něčím lákavějším, věnují nám. Díky jim za to!

Věra Vostřelová

Spread the love