Přeskočit na obsah
Domů » Mše sv. pro děti v Sebranicích

Mše sv. pro děti v Sebranicích

Slovo Boží je plné života a síly…

Přiznávám, po delší době jsem zašla na páteční večerní mši.  Od začátku jsem byla vtažena do nezvyklého zážitku. Hudebně ji doprovázela dívčí schola a částečně se jim podařilo rozpohybovat i nás v lavicích.

Otec Ladislav navázal na promluvu a výklad z minulé páteční dětské o bohoslužbě slova. Mluvilo se tedy o Božím slovu, jak k nám může nebeský Otec promlouvat skrze např. evangelium. To je tedy důvod, proč jsem se rozhodla napsat tyto řádky. 

Na konci mše jsme byli vyzváni, ať si také odneseme domů Boží vzkaz v podobě miniaturního svitku papíru, který nám otec Ladislav nabídl k výběru. Šli všichni, šla jsem také a malé poselství vsunula do kapsy.

V teple domova jsem si s napětím rozbalila ono „slovo“, ale nerozuměla jsem mu. Poté se pochlubila dcera s jejím „slovem“ a v ten okamžik nám oběma bylo jasno. Pro vysvětlení. Před odchodem na mši jsme si vyměnily názory a atmosféra byla dost napjatá. Ty malé svitky papíru nám oběma promluvily do duše. „Slovo“ od Boha Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl…(Př 24,16) a Odpouštějte a bude Vám odpuštěno…(Lk 6,37) otevřelo naše srdce k smíru.

Podaly jsme si ruce na usmířenou a naplnila nás radost.

Ludmila Kopecká

Spread the love