Přeskočit na obsah
Domů » Představení prvokomunikantů

Představení prvokomunikantů

V neděli 17.2.2019 byly při mši svaté v 9,45 hodin v Sebranicích představeny děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání. Na závěr mše dětem a jejich rodičům a kmotrům požehnal p. farář Ladislav Kozubík. Zároveň vyzval nás všechny abychom děti doprovázeli na jejich cestě modlitbou.

„Pane Ježíši, blíží se první svaté přijímání dětí naší farnosti.
Prosím Tě, připrav jejich srdce na setkání s Tebou.
Ať v nich Tvá přítomnost zažehne lásku k Tobě.
Prosím Tě i za jejich rodiče, příbuzné a kamarády,
ať všichni rostou v lásce k Tobě i k sobě navzájem.
Amen.“

(Modlitba převzata ze stránek farnosti Chrudim)

Spread the love