Přeskočit na obsah
Domů » Slavnost Těla a Krve Páně v Sebranicích

Slavnost Těla a Krve Páně v Sebranicích

V neděli 23.6.2019 jsme prožívali s farností slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaný svátek Božího Těla. S ním souvisel i průvod s monstrancí kolem kostela v Sebranicích, který následoval hned po velké mši svaté. Nejde o nějaké ohlížení do minulosti, tedy „jak to bývalo dříve“ – hudba, baldachýn, družičky s květinami, vonný dým kadidla…

Snad je patrné z fotografií, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii, že stejnou úctu, kterou projevujeme Eucharistii, uložené ve zlaté schránce, chceme mít i ke každému člověku, kterého potkáváme a stejně tak i ke všemu, co činí náš život pravdivější a hodnotnější. O to víc, že máme velkou výhodu oproti ostatním spoluobčanům, protože – jak věříme – živý Kristus, který všechny předchozí zmíněné předpoklady splňuje v nejvyšší míře, žije uprostřed nás. Kéž ho tedy vnímáme nejen při velkých slavnostech, ale i ve dnech všedních…

Ladislav Kozubík

Spread the love