Přeskočit na obsah
Domů » Pěší pouť na Velehrad

Pěší pouť na Velehrad

Chvála Kristu,

milí čtenáři těchto stránek, chtěli bychom se s vámi podělit o zážitky z pěší poutě na Velehrad. Tato pouť byla již po devatenácté. Po svátku Nanebevzetí Panny Marie, to je 15.8., vycházejí poutníci z různých koutů naší země, Jeníkov u Teplic, Vranov nad Dyjí, Znojmo, Velké Meziříčí, Radešínská Svratka, Vítochov, Brno, Olomouc,Valašské Meziříčí, Ratíškovice, Levý Hradec, Sebranice, ke sv. Cyrilu a Metoději na Velehrad. Letos jsme vyšli v pondělí 19.8. v 9 hod. v počtu 6 poutníků, po požehnání na cestu od o. Ladislava vycházíme v doprovodu našich blízkých, kteří nám u značky Sebranice zamávají, a tak se vydáváme na šesti denní pouť. Dnešní den procházíme Střítež, Poličku, Bystré, kde nás čeká občerstvení na faře u o. Josefa Matrase. Dále pak Niklovice, Olešnice, tam se setkáváme s poutníky pod vedením jáhna Ladislava, kteří vycházejí z Vítochova. Po večerní mši svaté nás jáhen rozdělí do rodin, které se přihlásí o poutníky. Tam nás čeká večeře a nocleh.

Program každého dne je přibližně stejný, ráno se sejdeme v kostele, po ranních chválách odcházíme, během dne se modlíme růženec, zpíváme písně, je připravené téma, letos bylo o sv. Anežce České, její život a odkaz. Dále pak večerní chvály a večer mše svatá. To vše je pro posilu ducha, nezapomíná se však na posilu těla, to jsou přestávky na svačinu a oběd. Je také prostor k popovídání si a rozjímání.

Úterý
Olešnice, Křetín, Letovice oběd u Milosrdných bratří (v nemocnici), Boskovice

Středa
Boskovice, Sloup oběd na faře, Senetářov, Ruprechtov

Čtvrtek
Ruprechtov, Račice, zde se setkávám s poutníky z Velkého Meziříčí, které provází P. Jan Peňáz. Rostěnice oběd, Milotice

Pátek
Milotice, sv. Klimentek, zde se setkáváme se všemi poutníky, kteří putují na Velehrad. Dále po turistické značce až do Boršic.

Sobota
Boršice, Velehrad

Sobota je den, kdy na Velehradě vyvrcholí naše pouť mši svatou, kterou letos sloužil provinciál jezuitů o. Petr Přádka S.I. Po svátostném požehnání nastává loučení a odjezd domů. Na Velehrad nás doputovalo 358 pěších poutníků.

Po dobu celé poutě nás provází nejen Boží pomoc, Panna Maria, naše a vaše modlitby, ale také doprovodné vozidlo, které nám veze batohy s potřebnými věcmi a případně i ušlé poutníky nebo poutníčky. Nejstarší poutnice v našem proudu oslavila osmdesáté narozeniny a devatenáctou Velehradskou pouť. Pro nás Sebranské je také velkou radostí navštívit sestřičky Jiřinu a Ivanu Kopeckých, rodačky ze Sebranic, které se nikdy nezapomenou zeptat: „ a kde máte mládež?“ Na to je těžká odpověď.

Odpočati a povzbuzeni na duchu se těšíme na další pouť, a to 21.9. na 16. smírnou pěší pouť za P. MUDr. Ladislava Kubíčka. Vychází se od hrobu P. L. Kubíčka v Kunštátu v 8 hod. a zakončení poutě je mši svatou v 17 hod. ve Sloupu v Moravském krasu. Návrat autobusem do Kunštátu. Toto je pozvánka i pro vás, kteří chcete zapomenout alespoň na jeden den na starosti všedního dne a načerpat novou sílu a k tomu si vyprosit požehnání do dalších dní.

Za poutníky Marie a Josef  Drobný

Spread the love