Přeskočit na obsah
Domů » Červená středa – #RedWednesday 2019 Sebranice

Červená středa – #RedWednesday 2019 Sebranice

Sebranice se 27.11. 2019 připojily k připomínce akce Červená středa. Červeně byl nasvícen kostel v Sebranicích a kaple na Pohoře a Vysokém lese.

Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. 

Informace o iniciativě

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách. 

Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá především nizozemská mateřská organizace Kirche in Not). První ročník proběhl v roce 2016. 

Spread the love