Přeskočit na obsah
Domů » Představení prvokomunikantů a gratulace Jožkovi Kopeckému k 85. narozeninám

Představení prvokomunikantů a gratulace Jožkovi Kopeckému k 85. narozeninám

V neděli 2.2.2019 byly při mši svaté v 9,45 hodin v Sebranicích představeny děti, které letos půjdou k 1. sv. přijímání. Na závěr mše dětem a jejich rodičům požehnal p. farář Ladislav Kozubík. Doprovázejme tyto děti modlitbou.

„Pane Ježíši, blíží se první svaté přijímání dětí naší farnosti.
Prosím Tě, připrav jejich srdce na setkání s Tebou.
Ať v nich Tvá přítomnost zažehne lásku k Tobě.
Prosím Tě i za jejich rodiče, příbuzné a kamarády,
ať všichni rostou v lásce k Tobě i k sobě navzájem.
Amen.“

Na konci mše popřáli manželé Jílkovi Jožkovi Kopeckému k jeho 85. narozeninám. Jožko děkujeme, za to všechno co pro nás děláš. Přejeme hodně Božího požehnání, radosti a lidského tepla v Tvém okolí.

Bohuslav Kysilka

Spread the love