Přeskočit na obsah
Domů » Mimořádná novéna na výzvu hlavního představeného SDB

Mimořádná novéna na výzvu hlavního představeného SDB

Mimořádná novena k Pomocnici za odvrácení nákazy

(ANS, Řím 13. března 2020) – Vzhledem ke katastrofálnímu rozšíření se koronaviru ve velké části světa, hlavní představený salesiánů don Ángel Fernández Artime zve celou salesiánskou rodinu a mladých obnovit si důvěrné odevzdání se Marii Pomocnici, podle příkladu dona Boska v podobných okolnostech. Proto navrhuji mimořádnou novenu od 15. do 23. března se zakončením osobní modlitbou zasvěcení 24. března, během měsíční připomínky Panny Marie Pomocnice.

„V těchto dnech, když se díváme okolo sebe a slyšíme různé zprávy, pozorně a s dojetím sledujeme, co se děje okolo nás, v našich městech a zemích,“ hovoří hlavní představený. Vrací se k událostem, které se udály v Turíně v roce 1854, když don Bosco pozval mladé z oratoře „povstat“ a pomoci při epidemii cholery.

„Ani my dnes nechceme zůstat sedět a jen přihlížet. Vnímám příležitost, abychom, jako salesiánská rodina pozdvihli své ruce a modlitbu k nebeskému Otci a prosili o přímluvu Pannu Marii Pomocnici.“

 „Zvu celou salesiánskou rodinu, aby se modlila Mimořádnou novénu k Panně Marii Pomocnici v době nejbližších dnů od 15. do 23. března a společně se 24. března svěříme pod ochranu Panny Marie, naší matky a učitelky. Tato moje výzva se týká především vás, moji drazí mladí!“ uzavírá hlavní představený.

Don Bosco, když ho žádali o nějakou milost, obyčejně odpovídal: „Když chcete od nejsvětější Panny dosáhnout nějaké milosti, modlete se k ní novénu“ (MB IX, 289).


Pavel Liškutin, SDBsekretář provinciální radySalesiánská provincie PrahaKobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy

Mimořádná novéna

Mimořádná novéna verze pro mobil

Spread the love