Přeskočit na obsah
Domů » Koronavir a postní doba

Koronavir a postní doba

Koronavir a postní doba

Bojíme se válek a mocných tohoto světa a jejich možností zkomplikovat náš život. V poslední době jsme svědky toho, že stejný, ne-li větší strach a hrůzu může nahnat všem, nejen chudým a bezmocným, ale i bohatým a mocným, nepatrný, pouhým okem neviditelný vir – koronavir.

Je to příležitost uvědomit si, jak jsme zranitelní, a to i přes všechny vymoženosti moderní techniky i vyspělého lékařství. To by mohlo vést k depresi, ale také k plodnému zamyšlení nad smyslem našeho života.

Postní a velikonoční doba je vhodnou příležitostí uvědomit si Boží záměr s člověkem. Bůh stvořil člověka k svému obrazu, jako bytost, která by měla podíl na jeho Lásce a blaženosti. Proto člověka obdařil nesmrtelností, rozumem a svobodnou vůlí. A když člověk hříchem tyto výsady do značné míry ztratil, Bůh přesto neupustil od svého původního záměru, který měl při stvoření. Sám se stal člověkem a jako Bohočlověk Kristus nás na kříži vykoupil a znovu každému člověku nabízí novou, a to nebeskou blaženost, která je navíc nesrovnatelně větší, než byla ta původní. Od nás ale Bůh chce, abychom o to stáli a snažili se s Boží pomocí jako svobodné bytosti na své spáse s Bohem spolupracovat, a to tím, že se snažíme poznat a plnit Boží vůli. Ale v tom je právě ten problém, že to není vždy příjemné a pohodlné a že se to neobejde bez našeho úsilí a snažení. V tom také spočívá i náš kříž, jako naše nutná spoluúčast na kříži Krista. Spoluúčast, která je ale zároveň příslibem blaženosti, částečně už zde na zemi, ale pak nepředstavitelně velkolepá, naplno a věčně v nebi. Tato vpravdě božská nabídka se týká každého člověka. Kristus zemřel za všechny. Nikoho nevyloučil. Pro zásluhy Krista na kříži, každý, kdo se snaží s Boží milostí podle svých možností a schopností spolupracovat, může dosáhnout spásy. Bůh přitom od nikoho nevyžaduje něco, co by přesahovalo jeho možnosti a schopnosti. To, co však v naších možnostech a schopnostech je, to od nás Bůh očekává. Bůh přitom respektuje svobodu člověka. I to, že člověk může nabídku spásy odmítnout. Pak ale musí počítat i s důsledky svého odmítnutí, že Bůh do nebe nikoho proti jeho vůli nutit nebude.

Byla to Boží Láska, která byla podnětem stvoření světa a člověka. Tato Láska se zvlášť zřetelným a účinným způsobem projevila výkupnou smrtí Krista na kříži. Bohu tak moc záleží na naší blaženosti, že se k něčemu takovému odhodlal. Tato Láska však očekává naší odezvu. A to je právě to, co by mělo být předmětem našich úvah, modliteb a z toho vyplývajících rozhodnutí, zvláště v postní a velikonoční době.

P. Josef Kopecký

Spread the love