Přeskočit na obsah
Domů » Květná neděle – starší děti

Květná neděle – starší děti

Poznáním Písma poznávám Krista

BŮH TAK MILOVAL SVĚT, ŽE DAL SVÉHO JEDNOROZENÉHO SYNA, ABY ŽÁDNÝ, KDO V NĚHO VĚŘÍ, NEZAHYNUL, ALE MĚL ŽIVOT VĚČNÝ. BŮH POSLAL SVÉHO SYNA NA SVĚT, ABY SVĚT BYL SKRZE NĚHO SPASEN.

(SROV. JAN 3,16-17)

Kartička na květnou neděli, na které je úryvek z Písma svatého, úkol na následující týden a ústřižek pro nalepení.

Kartička-6

Spread the love