Přeskočit na obsah
Domů » Promluva na neděli Vzkříšení – Pavel Kadlečík

Promluva na neděli Vzkříšení – Pavel Kadlečík

V našich dějinách – v našem čase, nebo chcete-li v dějinách vesmíru – existuje jeden den, kdy nám Bůh zůstává zcela skrytý. Nemáme k němu přístup. Je to den mezi Ježíšovou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Jestliže platí Ježíšovo slovo nikdo nepřichází k Otci než skrze mne [J 14,6] pak Ježíšova nepřítomnost znamená nemožnost přijít k Otci. Jsme odříznuti od života… Takovým dnem je sobota, kdy Ježíš „odpočíval v hrobě“, nebo jak vyznáváme v apoštolské vyznání víry „sestoupil mezi mrtvé“ (právě to znamená naše formulace „sestoupil do pekel“).

Celá promluva je dostupná zde.

Spread the love