Přeskočit na obsah
Domů » Veronika Barátová – Trestá nás Boh utrpením?

Veronika Barátová – Trestá nás Boh utrpením?

Nabídla jsem Vám pozvánku na duchovní cvičení pro ženy, které začíná ve čtvrtek. Jednou z organizátorek je sestra Veronika Barátová se kterou je natočen tento příspěvek. Na stránkách komunity můžete najít její zajímavé promluvy. Mnozí ji znají z přednášek charismatické konference. Mimo jiné vystudovala teologii v Římě. Já jsem se s ní setkala právě v Dolanech na duchovní cvičení, kde měla několik přednášek. Nejdříve mi bylo blízké, že je v komunitě tolik let –  kolik já jsem vdaná, pak mě zaujala svou skromností, nadhledem a pokorou. Dokáže jednoduše a věcně odpovědět na těžké otázky našeho života, jako třeba v tomto příspěvku o utrpení a Boží vůli. Moc mě zaujal zajímavý obraz Pána Ježíše, asi v páté minutě tohoto příspěvku, jehož symboliku sestra Veronika vysvětluje. Je pro mě nejhezčím zobrazením velikonoční naděje.

Ještě jedna perlička. Tento příspěvek byl natočen salesiány. Díky tomu jsem si vzpomněla  na jeden z mnoha zážitků v  Komunitě Blahoslavenství. Když jsem přijížděla do neznámých Dolan plna pochyb a očekávání, první co jsem uviděla před  vstupem do komunitní kaple, byl obrázek Dona Bosca – stejný jako máme v chodbě na faře.:-) Lepší ujištění, že jsem na správném místě, jsem nemohla dostat.

M. Kopecká

Spread the love