Přeskočit na obsah
Domů » Kaple sv. Františka díl 3. – Svatý František a příroda

Kaple sv. Františka díl 3. – Svatý František a příroda

Svatý František z Assisi je patronem ekologů, přírody a zvířat.

Svůj obdiv ke Stvořiteli projevoval František i horoucí náklonností ke všemu živému, k lidem, ke zvířatům i rostlinám. František opěvuje živou i neživou přírodu a ke všemu tvorstvu nachází svůj bratrský vztah. Mluvil se zvířaty stejným způsobem, jako kdyby mluvil k lidem. U Františka lze postřehnout určitá „ekologická“ nařízení a přání, která se týkají přírodních prvků, konkrétně rostlin a živočichů. Jedná se nařízení ve své době nezvyklá. František například nařizoval při řezání dřeva, aby nebyly stromy káceny přímo u země, ale aby jim byla nechána možnost znovu obrazit. Zahradníka prosil, aby nezkulturňoval celý prostor zahrady, aby měly i plané rostliny možnost růst. Z jeho lásky ke všemu stvořenému vzniká i jedna z jeho nejznámějších modliteb – Chvalozpěv stvoření, o které se říká, že je oknem do Františkovy duše.

Papež František a ekologie

Právě toto okno do Františkovy duše a jeho úvodní slova: „Laudato si“ (Buď pochválen), slova, kterými začíná slavný Chvalozpěv stvoření sv. Františka, použil jako titul svojí encykliky papež František, ve které vyzývá všechny k „ekologické konverzi (obrácení)“. Odpovědnost za péči o náš společný domov, zahrnuje také lidský a sociální rozměr, který je propojený s otázkami životního prostředí. Podle papeže Františka chybísvětu adekvátní kultura a ochota změnit životní styl, produkci a konzum. Na základě biblických zpráv o stvoření světa uvádí, že lidská bytost je založená na třech základních vztazích, jež jsou mezi sebou úzce propojeny: vztah s Bohem, s bližním a se zemí. V závěru encykliky vybízí celý svět k „ekologické konverzi“, kde výchozím bodem je změna životního stylu. Každá změna pak potřebuje motivace a výchovný proces, což znamená nepodceňovat výchovné programy, které mají vliv na konkrétní každodenní gesta, od šetření vody až po třídění odpadů.

Podle původního textu napsaného manželi Kučerovými pro Oldřišský zpravodaj zpracoval Bohuslav Kysilka

Spread the love