Přeskočit na obsah
Domů » Noc kostelů 2020

Noc kostelů 2020

Díky neutuchající aktivitě našeho pana faráře Ladislav Kozubíka a týmu lidí, kterým je myšlenka Noci kostelů blízká, se uskutečnila tato akce v naší farnosti i letos. Večer byl výborně připravený. Pro návštěvníky byl připraven i poutnický pas, na který se můžete podívat zde.

Myšlenka z úvodu poutnického pasu, která vystihuje hezky myšlenku Nocí kostelů.

Přesto si dovoluji tvrdit, že tím úplně nejpodstatnějším je prostor našich kostelů a kaplí. Nabízí totiž tichou atmosféru nádherných sakrálních staveb, kterou po staletí vytvářela modlitba, práce a zbožnost našich předků. Chceme tímto navázat na zkušenost dřívějších generací a jejich snahu vytvářet kolem sebe svět poněkud lepší a přijatelnější. Ladislav Kozubík

Průvodci večera byli svatí, kteří jsou patrony našich kostelů a kaplí: Panna Maria Nanebevzatá, které je zasvěcena kaple v Lezníku, sv. Mikuláš, hlavní patron farnosti, dále patron kaple ve Stříteži – sv. Václav, sv. Anna, patronka kaple v Lubné a sv. Jan Křtitel, patron kostela v Širokém Dole.

Z večera a jeho konce, mi utkvěla v paměti na první pohled obyčejná slova „Na shledanou“ Slyšel jsem je dvakrát a od lidí, kteří nepatří do naší farnosti. Udělali mi tím radost a doufám, že se jim večer líbil.

Velké poděkování patří všem, kdo se na přípravě a vlastím průběhu Noci kostelů nějak podíleli.
Bohuslav Kysilka

Zvuková ukázka krásného zpěvu z kaple Lezník.

Spread the love