Přeskočit na obsah
Domů » 3. kolo

3. kolo

Zadání

ÚROVEŇ 1:
Sv. Josef dostal od Boha velký úkol – být pěstounem Pána Ježíše. Bohu hodně důvěřoval a modlil se k němu. A víš, že jsou i modlitby ke sv. Josefovi? Podívej se do Kancionálu nebo na internet a jednu modlitbu si vyhledej a nauč se ji zpaměti. Až ji budeš umět odříkat, nahraj ji a pošli s označením svého soutěžního kódu na emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz
(U malých dětí se samozřejmě počítá s větší pomocí dospělých)


ÚROVEŇ 2:
Modlitba v tichu vedla Josefa k hluboké důvěře vBoží vedení. Nepochyboval, naslouchal a neváhal splnit, co mu bylo předkládáno Bohem ve snu. Úkol – Kolikrát se Josefovi zjevil anděl Páně ve snu a on ho ochotně následoval? Odpověď pošli s označením svého soutěžního kódu to na emailovou adresu fary: farnost@farnostsebranice.cz

Spread the love