Přeskočit na obsah
Domů » Hospodin, tvůj Bůh

Hospodin, tvůj Bůh

Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe –
hrdina, jenž tě zachrání.
Šťastně se bude z tebe veselit,
až tě svou láskou obnoví;
zajásá nad tebou samou radostí
Sofoniáš 3:17

Spread the love