Přeskočit na obsah
Domů » Ochraň mě, Bože

Ochraň mě, Bože

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Žalm 16, 1

Spread the love