Přeskočit na obsah
Domů » Oslava 100 let kaple v Lubné

Oslava 100 let kaple v Lubné

 Na farních webových stránkách naší farnosti je v oddílu „historie“, mimo jiné, zmíněna kaple sv. Anny v Lubné. Stručná historie je zakončena větou: „… blíží se nám stoleté výročí, které společně s naší farností a obcí důstojně oslavíme“.

     Jako by tato věta byla spouštěcím mechanismem, který uvolnil spoustu dobrých nápadů našich farníků a občanů z Lubné. Kdo se zúčastnil oslavy 24. července 2021, nemohl si nevšimnout, kolik věcí bylo připraveno: hezké prostředí před kaplí s praktickým podiem, které plnilo funkci presbytáře k děkovné mši svaté a následně prostor pro koncert dechové hudby Dolnovanka, zabezpečené posezení a občerstvení pro všechny přítomné, vyzdobená kaple spolu s výstavou dobových fotografií, perfektní ozvučení, nádherné zpěvy staronové scholy pod vedením Ivo Klusoně, liturgická služba, připravené dárky pro hosty i možnost zakoupení různých předmětů a občerstvení v krámcích na okraji, pořadatelská a zdravotní služba…

    Jistě jsem ještě na mnohé zapomněl, ale záměrem tohoto článku není vyjmenovat detailně všechno, co bylo připraveno. Spíše chci poděkovat těm, kdo věnovali svůj čas i nápady k oslavě výročí naší kaple. Prostřednictvím starosty Lubné pana Josefa Chadimy děkuji všem občanům Lubné, kteří zde pomáhali a také všem farníkům, kteří se do oslavy zapojili.

    A ještě jedno poděkování jsem si ponechal na samotný závěr: Otec biskup Josef Kajnek k nám vážil cestu z Pardubic a ochotně se ujal děkovné mše svaté. Povzbudil nás laskavým slovem: To, co vyrůstá v našem lidském společenství a zaslouží si, aby bylo uchováno pro další generace, vyrůstá z dobrých rodin, ve kterých každému dítě dostává bezpečného místa a vřelého přijetí blízkých osob a také z Božího požehnání, bez kterého lidské namáhání zcela jistě přijde vniveč. Tak by se dala parafrázovat myšlenka O. biskupa, jak k nám při homilii promlouval. Děkujeme za jeho milá slova i za jeho lidskou blízkost, kterou nás svou návštěvou obohatil.

Ladislav Kozubík

Foto Pavla Chadimová

Fotografie Stanislava Pospíšila https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/541d99e0-bafa-4e56-82fc-5b75d3526389

Spread the love