Přeskočit na obsah
Domů » Farní den

Farní den

V neděli 8.8.2021 jsme si připomněli 30 let působení salesiánů v sebranické farnosti a toto význačné datum jsme spojili s tradičním Farním dnem. Program oslav byl poměrně jednoduchý: Dopolední mše svatá, kterou jako hlavní celebrant vedl P. Martin Hobza, provinciál české provincie, společný oběd pod stanem za farní stodolou, vystoupení pastorálního teologa P. Michala Kaplánka z Teologické fakulty JU a závěrečné poděkování v kostele sv. Mikuláše.

    Mnoho pozvaných se nemohlo Farního dne zúčastnit pro nejrůznější zaneprázdnění. Nicméně velkokapacitní stan, který nám propůjčil OÚ Sebranice, byl brzy zaplněn do posledního místa. Nemalé množství aspirantů a salesiánů, kteří Sebranicemi prošli, alespoň dopisem nebo telefonicky dali najevo, že na Sebranice vzpomínají s vděčností. P. Jaroslav Mikeš v úvodním slově potvrdil, že někteří aspiranti zde našli větší porozumění a zázemí, než měli ve svém domově.

  O velké překvapení se postarala ‚divadelní skupina‘, složená z našich farníků leznicko-sebranických. Představila totiž bronzovou sochu, vytvořenou – podle slov kurátorky dobového umění Aňi – ‚přímým potomkem předního představitele vrcholné italské renesance a manýrismu Michelangela‘, a která dosud chyběla v depozitáři naší farnosti. Slavnostní odhalení artefaktu doprovázela taneční skupina ABBA, která svým vystoupením dokonce rozhýbala samotnou nehybnou sochu Dona Boska.

  Závěr patřil poděkování, které se odehrálo v kostele. Před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní jsme projevili vděčnost za dar tří desítek let, které mohli salesiáni prožít v této farnosti a také za práci a pastorační službu, kterou zde vykonali. Krásnou hudební tečkou byl nádherný liturgický zpěv Matyáše, Jiřinky a Vojty.

  Slovy díků chceme zakončit i toto krátké ohlédnutí za Farním dnem. Podle slov O. Michala Kaplánka začíná v Církvi něco nového (a možná i v naší farnosti). 

Ať nám Bůh na přímluvu Panny Marie Pomocnice a sv. Jana Boska žehná.

Salesiáni

Foto p. Schmaus

Spread the love
Štítky: