Přeskočit na obsah
Domů » O nic nemějte starost

O nic nemějte starost

O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.
Filipanům 4,6-7 

Spread the love