Přeskočit na obsah
Domů » Slovo Kristovo

Slovo Kristovo

Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Kolosanům 3,16

Spread the love