Přeskočit na obsah
Domů » Jedeme v tom spolu

Jedeme v tom spolu

První listopadový víkend bylo kolem kostela, školy a orlovny celkem rušno. Konalo se tu totiž
Celostátní setkání salesiánských animátorů. Přijelo 120 mladých, které spojuje Don Bosko a
salesiánský styl práce.
„Radost, naděje, mládí, společenství, přátelství, hra, salesiánská pohoda, ticho v kostele,
modlitba, přednáška, setkání, pocit štěstí, zážitky, přívětivost, dobití energie, inspirace,
vděčnost, vesnické zážitky, inspirace, tanec, buchty, Boží přítomnost…. „to jsou slova,
kterými účastníci vystihovali celé setkání.
Ze Sebranicka bylo zapojeno cca 30 animátorů. Mimo jiné připravili skvělou odpolední hru.
Děkujeme. Don Bosko z vás má radost J.
Děkujeme všem, kteří na setkání něco napekli nebo se zapojili do příprav a organizace celého
setkání. V Sebranicích nám bylo moc dobře.
Petr Boštík

Článek z Webu SDB.

Spread the love