Přeskočit na obsah
Domů » Cožpak nevíš

Cožpak nevíš

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.
IZ 40,28

Spread the love