Přeskočit na obsah
Domů » Kéž vám sám Pán

Kéž vám sám Pán

Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a každým způsobem. Pán buď s vámi se všemi.
Soluňanům 3,16

Spread the love