Přeskočit na obsah
Domů » 19. Stvoření a tvůrčí informace

19. Stvoření a tvůrčí informace

Bůh je Tvůrce a vše, mimo něj, je Stvoření. Kniha Genesis mluví o počátku univerza: ´Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi´ [Gn 1:1]. Další svědectví svatých Písem ukazují, že stvoření je postupné, postupuje po etapách a stále probíhá, není ukončené. Jsme uprostřed geneze, uprostřed neustále probíhající tvůrčí činnosti Boží. Budoucnost vesmíru je vzhledem k jeho minulosti vždy radikálně nová, nově vynalézaná a utvářená. I tuto skutečnost dosvědčují Písma: ´Hle, činím něco docela nového a už to raší…´ [Iz 43:19] ´Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové´ [Zj 21:5]. Tvůrčí Boží dílo je smysluplné, postupné, v průběhu času se rozvíjí, prohlubuje, obohacuje a směřuje k dovršení, k finalitě – cíli. To je stručně biblický pohled. 

To co říkají Písma biblickým jazykem, má oporu v tom, co říkají současná vědecká data vědeckým jazykem. Víme, že vesmír má počátek a probíhají v něm dva protichůdné procesy. Nezvratně vyčerpává svou energii, spěje k tepelné smrti [narůstá entropie]. Současně je vesmír v průběhu svých dějin vtahován do procesu geneze, vývoje. Směřuje ke strukturám stále složitějším a komplexnějším – přitom ze statistického hlediska stále méně pravděpodobným. Tento proces je postupný, nezvratný a neustále se zrychluje [narůstá informace]. 

Až do konce 19.st. zkoumali vědci přírodu z hlediska dvou příčin – hmoty a energie. Ve 20.st, s rozvojem věd [zvl biologie a genetiky], si vědci uvědomili a poznali význam třetí fundamentální veličiny: význam informace

Informace představuje míru [nárůst] organizovanosti systémů. Opakem je entropie – tendence ke ztrátě kvality, snížení organizovanosti, zvýšení neuspořádanosti systému [Carnot-Clausiův / 2.termodynamický zákon, nejvyšší zákon přírody]. Entropie je charakteristická vlastnost hmoty. Hmotě nelze přičítat myšlení – říká naše zkušenost. Hmota nemá schopnost generovat [tvořit] a smysluplně modifikovat informaci – říká ověřené lidské poznání.

Pojem informace má celou řadu významů. Informatik prof. W.Gitt proto užívá [obecný] termín univerzální informace [´UI´], kterou definuje takto: ´UI´ je nehmotná veličina; hmota nemůže žádnou nehmotnou veličinu vytvořit; ´UI´ nemůže vzniknout náhodnými procesy; zdrojem ´UI´ může být pouze inteligentní původce. 

 Vedle hmoty a energie je tedy přítomná ve vesmíru třetí základní veličina: informace, která má původ v inteligenci, v mysli. Hmota je pouze jejím materiálním nosičem, nikoli jejím původcem. Informace tedy musí být do hmoty vložena zvenčí

Bůh tedy tvoří vložením informace, která působí vznik nových stále složitějších struktur. U živých organizmů pak vložením genetické informace, její nárůst působí vznik stále složitějších [komplexnějších] živých organizmů. Na vrcholu tvůrčího procesu je člověk, bytost s vědomím. Tvůrčí informace v průběhu dějin vesmíru neustále narůstá. Budoucnost vesmíru je vzhledem k jeho minulosti vždy kvalitativně nová, bohatší na tvůrčí informaci

 K porozumění následnému textu považuji tyto velmi stručné údaje za potřebné.

 O. Pavel – Reverend

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *