Přeskočit na obsah
Domů » 21. Kdo je v Kristu, je nové stvoření…

21. Kdo je v Kristu, je nové stvoření…

Boží slovo [svatá Písma; odborný název je Zjevení] je tímto novým řádem stvoření, novou tvůrčí informací. Bůh ji předává lidské mysli [duchu], v zárodečné zóně hebrejského lidu, aby se v posledku rozšířila v celém lidstvu. Bůh se, ze své vlastní svobodné iniciativy, k člověku sklání, navazuje s ním vztah, začíná s člověkem rozhovor. Oslovuje ho. Smyslem nové tvůrčí informace je stvoření nového člověka [lidstva]. Bůh chce dovršit naše stvoření za naší spolupráce. Dokončit [domalovat] svůj obraz v člověku.

  Stejně jako stvoření, tak i zjevení je postupné. Tvůrčí informace není předána najednou, je předávána postupně, po etapách, aby měl člověk čas k jejímu pochopení a přijetí. V průběhu dějin zjevení, po dvě tisíciletí, tvůrčí informace postupně narůstá, obohacuje se a prohlubuje, až dospěje ke svému vrcholu – Vtělení.

  Celý tvůrčí proces vrcholí v osobě Ježíše z Nazareta, který je Vtělené Boží Slovo. Právě On, je definitivním, završujícím, sdělením Boží tvůrčí informace. Nejen svým slovem, ale celým svým životem [smrtí, vzkříšením]. Svým způsobem smýšlení, konání a bytí je tvůrčím Božím Slovem a současně ikonou pravého, plného, dovršeného lidství. Plnohodnotnou lidskou Osobou, jak jí Bůh od počátku zamýšlí pro každého člověka.

  Písmo to vyjadřuje slovy: ´On je věrný obraz neviditelného Boha´ [Ko 1:15]. ´On je odlesk jeho [božské] slávy a výrazná podoba jeho podstaty´ [H 1:3]. Podle vzoru [ikony] Ježíše Krista, Božího Syna, se mám stát Božím obrazem, k němuž jsem byl stvořen. Jsem pozván spolu-stvořit sebe sama, jako plnohodnotnou osobnost, schopnou daru účasti na Božím životě. Píši svou vlastní originální ikonu podle vzoru, jímž je člověk Ježíš. A nechávám Mistra, aby vedl mou ruku. Vytvářím originální dílo, které je celé dílem Božím a současně celé dílem mým. Budou na něm dva podpisy dvou tvůrců: Boží a můj. [podle východní tradice se ikony nemalují, ale píší]. 

 Zjevení – Svatá Písma, Boží slovo, a zvláště Vtělené Slovo – je tedy ´nové stvoření´ [2K 5:17]. Nová tvůrčí informace, která je přímým pokračováním Božího díla Stvoření, zejména stvoření člověka. Jejím prostřednictvím nám Bůh odhaluje, sděluje a předává našemu lidskému myšlení, rozumu, inteligenci a svobodě poznání svého úmysl [tvůrčího plánu] s člověkem. Odhaluje nám smysl lidského bytí a finalitu [cíl] lidského života. Nebo jinak: Odhaluje nám, proč a k čemu jsme byli stvořeni, proč zde jsme, kým jsme, kým se máme stát a kde je náš cíl.

  ´Pro sebe jsi nás stvořil, Bože, a naše srdce je nepokojné, dokud v tobě nespočine´ [sv. Augustin: Vyznání]. 

  Zjevení nám odhaluje zákonitosti a podmínky, které k tomuto smyslu, cíli a završení vedou a které jedině umožňují dovršení člověka, lidstva, celého Stvoření. Tvůrčí informací Bůh in-formuje, tvoří nové lidstvo. 

  Nová tvůrčí informace – Boží slovo/Slovo – je darována lidské mysli [duchu] proto, aby úmysl Tvůrce poznal, pochopil a porozuměl jeho smyslu, mohl ho přijmout a mít z něj užitek. Aby na bázi svého svobodného rozhodnutí aktivně spolupracoval na svém lidském růstu a zrání, až k plnosti uskutečnění své lidské osoby, v souladu s úmyslem Tvůrce.   

 O. Pavel – Reverend

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *