Přeskočit na obsah
Domů » Proto čiňte pokání

Proto čiňte pokání

Obraťte se tedy a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly zahlazeny, aby přišla od Pána ona doba útěchy a aby vám poslal Mesiáše, který byl pro vás určen, Ježíše.
Sk 3,19

Spread the love