Přeskočit na obsah
Domů » Přijď Duchu svatý

Přijď Duchu svatý

V tomto duchu se nesly zpěvy sobotní vigilie pod odborným vedením paní Heylové. Pravidelně jsme se scházeli od března, ale pravý obsah i formu jsem si plně užila až tuto sobotu. Liturgie byla slavnostní a připomínala obřady Bílé soboty. Zahájili jsme ji večerními chválami za zpěvu hymnů a proseb zhudebněných Mgr. Olejníkem. Zde moc děkuji citlivému vedení paní učitelky. Neustále nám kladla na srdce, že zpívat bychom měli s pokorným srdcem a text vyslovovat jako modlitbu. Děkuji i všem členům občasné scholy za milou společnost při nácviku, a P. Ladislavovi za vzorně připravené zázemí s občerstvením na každou zkoušku. Děkuji i vám, vážení farníci, že jste přišli a ochotně se zapojili do programu vigilie. Prožili jsme něco nového a obohacujícího.

Ludmila Kopecká

Foto: Bohuslav Kysilka – Člověk a víra

Spread the love