Přeskočit na obsah
Domů » 43. Pravý Bůh a pravý člověk

43. Pravý Bůh a pravý člověk

Ve vyznání ́Slovo se stalo tělem ́ se nutně   prolínají dvě ústřední tajemství křesťanské víry:   Tajemství osoby Ježíše z Nazareta a tajemství   Trojjediného Boha [tajemství mystérion viz kpt. 17,   zvl citát C. Tresmontanta]. Co znamená, když   vyznávám ́Věřím v jednoho Boha, Otce, Syna a   Ducha svatého ́ – tedy v trojjediného Boha? Co   znamená, když vyznávám ́Bůh se stal člověkem ́ a   že ́Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk ́?   Dovolím si opět jeden exkurz.

 V prvních křesťanských staletích [především ve   3-7. st., a zvláště na prvních velkých koncilech]   probíhal v církvi velký a těžký zápas víry o tato   tajemství. Byl veden snahou ochránit víru před jejich   nesprávným výkladem, úsilím o jejich správné   pochopení, a z toho plynoucí zápas o jejich slovní   vyjádření. Velmi zjednodušeně řečeno – plod tohoto   zápas je shrnut ve formuli vyznání víry [krédu], které   recitujeme každou neděli při bohoslužbě [tzv.   Nicejsko-Cařihradské vyznání víry].  

To, co musíme mít stále na paměti je, že naše   výpovědi o těchto tajemstvích se nemůžou stát plným   pochopením Boha a Krista, nebo jejich definicí. Jsou   to mezní výpovědi, gesta poukazující na   nepojmenovatelné. Boha [ani osobu Krista] nelze   vtěsnat do škatulek lidského vědění a nedostatečných   pojmů. Bůh je vždy větší než naše představy,   kategorie, pojmy a výpovědi. Nekonečně je   přesahuje. Nebo jinak: ́Tyto pojmy platí jen tehdy,   jsou-li zároveň označené jako nevhodné a   považujeme-li je – ve vztahu k Boží realitě – jen za   ubohé koktání. A nic víc ́ [J. Ratzinger, pozdější   papež Benedikt XVI].

 Po této stručné vsuvce se vraťme k vyznání  ́Slovo tělem učiněno jest ́, Bůh se stal člověkem, Bůh   se vtělil. Jak vyjádřit co to znamená? Do té míry, jak   to dovolují naše nedostatečné pojmy, jsme už   odpověděli. Slovo, Logos je sám Bůh, tělo, sarx je   celá, úplná lidská bytost, byl učiněn [stal se], egeneto   je božské pasivum, které říká, že jde o stvořitelský   Boží čin.  

Bolavou patou však zůstává právě poslední   výraz: stal se, byl učiněn, egeneto. Bůh se totiž ničím   nestává, tím méně může být něčím učiněn. Církev to   ve svém učení vyjadřuje slovy: ́Bůh je substance   [bytí] duchovní [nemateriální], jedinečná, absolutně   jednoduchá a neměnná ́ [První Vatikánský koncil   r.1870], ́v Bohu není žádné složitosti ́ [sv. Tomáš   Akvinský]. Zkusím to vyjádřit jednoduše. Bůh je   věčně takový, jaký je. Říkáme, že je plně   uskutečněný. Nepotřebuje měnit nebo rozvíjet své   bytí. Nepodléhá žádným změnám, lidově řečeno:   nepřevléká kabát, nestává se něčím jiným, než čím   je. Písma [list Židům – Hebrejům] podobně hovoří o   Kristu: ́Ježíš Kristus [je] týž včera i dnes i do   [budoucího] věku ́ [H 13:8].

 To samozřejmě neznamená, že Bůh je nějaké   pasivní, strnulé petrifikované [zkamenělé] a netečné   bytí. Je naopak dynamický, láskyplný Tvůrce, tvůrčí   aktivita sama… ́Bůh žárlivě milující [tj plný žáru   nezištné sebe darující lásky Ex 20:5]. Jde o něco   jiného. Jde o to, že Bůh se nepřevlékl za člověka, aby   se mohl vloudit mezi nás, ani se v člověka [jako   mávnutím kouzelného proutku] neproměnil.   Nepřevlékl pro setkání s námi v Ježíši Kristu kabát.   Nenasadil si, jako starověký herec, lidskou masku.   Bůh je svrchovaně pravdivý a projevuje se takový   jaký je a neprojevuje se takový, jaký není.  

O. Pavel – Reverend    

Spread the love