Přeskočit na obsah
Domů » Žesťový kvintet z Valašské Polanky a Maruščina Kvítka

Žesťový kvintet z Valašské Polanky a Maruščina Kvítka

Jedno kvítko z příležitostné scholy chce dodatečně poděkovat Vám, kteří jste přišli a
svým potleskem odměnili nedělní koncert profesionálních“ trubačů z Polanky a
zároveň potleskem ocenili i naši snahu o sborový zpěv. Opravdu nás to těší. Zeptala jsem se jednoho dvouletého
chlapečka, jak se mu koncert líbil a on
upřímně odpověděl. „Dvaklát zahláli a uz to stací“. Radost v srdci do nového roku přeje

Lída Kopecká

Vánoční doba nám dnešním dnem skončila, venku sychravé počasí připomínalo spíše listopad a ne 8. ledna 2022. Před 16 hodinou se, díky zatažené obloze, pomalu stmívalo a venku nebylo skoro ani živáčka. Tedy kromě těch, jejichž kroky mířily do kostela sv. Mikuláše. Tajemně a nezvykle osvětlený chrám se brzy zaplnil do posledního místečka.

Zavítali k nám totiž milí hosté z rodiště otce Ladislava Kozubíka. Díky hřivnám, kterými byli obdařeni, jsme se mohli zaposlouchat do známých i méně známých koled, které nás pohladily po duši. Moc jim děkujeme za krásný umělecký zážitek a těšíme se, že za námi opět brzy přijedou.

Místní farníci neponechali nic náhodě, ani oni své hřivny nezakopali a rozvíjejí je ke cti a chvále Boží. Popelka Nazaretská v jejich podání byla úžasná! Abych na někoho nezapomněla, nebudu raději konkrétně jmenovat. Děkuji všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem umožnili nejen prožít krásný umělecký zážitek, ale také nám dali možnost ztišit se a rozjímat  „….. o tom co se vskutku stalo, že se lidem narodilo děťátko…..“.                                                  Anna Klejchová

A JEŠTĚ STŘÍPEK Z POPELKY

Nedělní koncert Popelky Nazaretské byl důstojným ukončením vánoční doby. Neobvykle nasvícený kostel, který díky Pavlu Kovářovi získal krásnou vánoční atmosféru. Plný kostel natěšených posluchačů a parta rozechvělých amatérských zpěváků. Po vystoupení žesťového kvintetu z Valašské Polanky, který si pro nás připravil známé a neznámé koledy, jsme se mohli všichni propojit v prožití hlubokého příběhu, který básník Václav Renč složil za těžkých podmínek ve vězeňské cele. Díky všem, kteří přišli, za úžasnou atmosféru, kterou jsme mohli prožít.

Hana Kopecká

Žesťový_kvintet

Popelka Nazaretská

Spread the love