Přeskočit na obsah
Domů » MODLITBA NA PŘÍMLUVU IGNÁCE STUCHLÉHO

MODLITBA NA PŘÍMLUVU IGNÁCE STUCHLÉHO

Aby mohl být P. Ignác Stuchlý prohlášen za blahoslaveného, musí se kromě hrdinských ctností a pověsti svatosti dokumentovat mimořádné vyslyšení na jeho přímluvu, například náhlé a trvalé uzdravení z vážné nemoci anebo zázračné obrácení či jiný čin, který se vymyká přirozeným zákonům.

Před časem byla s tímto úmyslem schválena následující modlitba, která se doporučuje všem ctitelům a potřebným:

Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí
pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře.
Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti,
a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.
Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu,
se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby (…)

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Devítidenní modlitba na přímluvu Božího služebníka Ignáce Stuchlého.

Obrázek namalovala Jiřinka Doubková

Spread the love