Přeskočit na obsah
Domů » Zápisky z duchovní obnovy – Objevování pokladu

Zápisky z duchovní obnovy – Objevování pokladu

Dostaly se ke mně výborně zpracované zápisky Hanky Kopecké z duchovní obnovy, kterou vedl doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. v Sebranicích 11.3. 2023. Myslím, že vás zaujmou, tak jako mě.
Bohuslav Kysilka

Objevování pokladu

– všechno jsou pomůcky, abych se setkal se živým Bohem

– naplní mě radost, že jsem se setkal se živým Bohem

– postní doba znamená, že budu sestupovat do svého nitra. Abych poznal, že jsem hříšník

– jedna z největších milostí je poznání, že jsem zcela závislý na Bohu

– když vpustíme Boha do svého srdce, promění nás, způsobí to, že jsme lepší (nezávidíme, poděkujeme, pochválíme)

Křesťan budoucnosti bude mystikem nebo nebude vůbec křesťanem.

V dnešní době je naše duše toxikovaná negativními zprávami (časté návštěvy psychiatrů)

Je to způsobeno vyššími nároky v práci, sociální sítě, potřeba být stále on line.

Lékem na to je život s  Bohem, usebrání, meditace.

Setkání s Ježíšem je největší štěstí v našem životě

– nebudeme závislí na tom, abychom potřebovali věci k tomu, abychom měli radost

Cesta životem je cestou kontemplativní modlitby- je to otázka našeho přežití ve zrychlujícím se světě

Pokud neobjevím Ježíše, vše ostatní jsou jen formality

Protože jsem uvěřil a setkal jsem se s Pánem, proto:

-dodržuju přikázání

-chodím do kostela atd.

V životě jde o víc, Bůh nám má co nabídnout.

Nebuďte nikdy smutní.

Naše radost nepochází z mnoha věcí, ale ze živého Boha.

Bůh se nevnucuje, mluví k nám tichem.

Ticho

– Ticho blahodárné –  v němž proudí láska. Když s někým dokážeš mlčet, dokážeš s ním i mluvit. Nesmí být mezi námi žádná bariéra

– Ticho trapné – zablokovaná komunikace – napětí, ani jeden neví, co má říci. Takto zablokovaná komunikace může být i mezi člověkem a Bohem, když Bohu neřeknu vše.

Když si člověk před Bohem vylije své srdce, stane se toto ticho blahodárným. Slouží k tomu např. žalmy – breviář

Když se chci setkat s Bohem, musím být upřímný.

Jak se chovám k ostatním lidem, tak se chovám k Bohu.

Když se netěším na modlitbu, je zde překážka. Nejsem upřímný. Vede to k tomu, že vyhledáváme hluk

– Ticho- bolavé, léčivé, uzdravující. Boží pohled je plný jemnocitu, uzdravuje zranění

Bůh působí v procesu

Když člověk trpí, dokáže být vnímavější k utrpení druhých.

Bůh má uzdravující pohled, uzdravuje jemnocitem, tichem.

Já nejsem nic, ty jsi vše

V člověku je část samoty, kterou nevyplní žádný důvěrný vztah.

Zde je místo, kde se setkávám s Bohem

Bůh nabízí člověku pokoj.

Nejsme závislí na okolí. Je tu někdo, kdo nás může naplnit vším.

Jestliže jsi ve spojení s Bohem, zla se už neboj.

To jediné, na čem záleží je uchovat kousek Boha v sobě.

Bůh neplní všechna naše přání, ale všechna svá zaslíbení. Jeho slovo platí.

Ovoce modlitby proměňuje nás

Pokud se duchovně rozvíjíme, dokážeme přijmout utrpení. V celém našem životě je utrpení hodně zastoupeno. Je důležité, jak ho člověk přijímá.

Křesťanství je živý osobní vztah s Bohem uprostřed společenství církve.

Neměli bychom chtít život tak, jak si myslíme, že by měl být, ale měli bychom přijmout život takový, jaký je a děkovat za něj.

Spread the love