Přeskočit na obsah
Domů » Filipův dík

Filipův dík

Předminulou sobotu jsem měl možnost setkat se s některými z Vás, kteří se úžeji podíleli na přípravě a realizaci primice. Byl jsem moc rád za krásný moment setkání a za to, že jsme alespoň tímto malým gestem, společně s otcem Ladislavem, mohli vyjádřit naši velkou vděčnost.

Jistě tam nebyli všichni, kdo se na přípravě a realizaci toho slavnostního dne podíleli. Kdyby tomu tak bylo, celá fara by jistě nestačila. Přijměte tedy vy, co jste se minulou sobotu nemohli zúčastnit, nebo se k vám nedostalo pozvání, alespoň touto formou ode mě upřímný dík za Vaše oběti, čas a modlitby, které jste věnovali oné slavnosti. Mnozí z primice odjížděli velmi povzbuzeni, chválili organizaci, výzdobu, liturgii, občerstvení a celou atmosféru. Naše farnost se opravdu „ukázala“.

Přeju Vám, ať se s podobnou horlivostí a nasazením podílíte i nadále na společném budování života farnosti, aby mohla být znamením naděje pro všechny lidi blízké i vzdálené. Zdravím všechny už zase z Říma.

Filip

A my Tobě, Filipe, přejeme radost z povolání a blízkost všech lidí, otevřených pro spolupráci na místě, kde budeš působit, tzn. v internátu Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži. A též děkujeme za milé setkání s Tebou.

Spread the love
Štítky: