Aktivity

Akolyté

xxxxx

Ministranti

xxxxx

Lektoři

xxxxxx

Oratoř pro pokročilé

Setkávání probíhají každou třetí neděli v měsíci v 15 hod. na faře a je určeno pro všechny, nejen pro pokročilé...:-)

Biblická hodina

Společenství se schází se v úterý v 19:30 na faře. Setkávání začínají okolo svátku sv. Lukáše ( půlka října ) a končí na konci dubna.

Adopce na dálku

Naše farnost si v roce 2016 adoptovala dvě děti z Indie. Díky příspěvkům naší farnosti se mohou sociálně znevýhodněné děti vzdělávat.