Domů » Aktivity

Aktivity

Pro děti

Aktivity a inspirace pro děti

Ministranti

Lektoři

Biblická hodina

Společenství se schází se v úterý v 19:30 na faře. Setkávání začínají okolo svátku sv. Lukáše ( půlka října ) a končí na konci dubna.

Adopce na dálku

Naše farnost si v roce 2016 adoptovala dvě děti z Indie. Díky příspěvkům naší farnosti se mohou sociálně znevýhodněné děti vzdělávat.

Oratoř pro pokročilé

Setkávání probíhají každou třetí neděli v měsíci v 15 hod. na faře a je určeno pro všechny, nejen pro pokročilé...:-)

Náboženství pro dospělé

Setkání nad učením Písma sv. a tím, co o tom učí katolická církev. Pro ty, kterým nestačí dětské znalosti z hodin náboženství a jsou ochotni věnovat měsíčně dvě hodiny svého času k plnějšímu poznání a pochopení toho, co patří k jejich víře.