Přeskočit na obsah
Domů » OKÉNKO O. PAVLA

OKÉNKO O. PAVLA

OKÉNKO O. PAVLA aneb křesťanství, rozum, víra. Myšlenky Pavla Kadlečíka-Reverenda, SDB.

Abyste měli život

Křesťanská Písma [tj. Nový zákon] máme dochována v řečtině, avšak myšlení [a stejně tak písemný projev svatopisců] je hebrejské, nikoliv řecké! Ostatně Pán Ježíš byl Hebrej a učil v rámci hebrejského myšlení. Jeho učedníci byli Hebrejové, a tedy všechna očitá svědectví, jakož i ústní i… Číst dále »Abyste měli život

33. Smrtí zemřeš

Budu se ještě chvíli zabývat tím, čemu říkáme dědičný hřích [též dědičná vina, prvotní hřích, prvotní vina]. Především musím zdůraznit, že tento fakt, či stav lidstva, není hřích, a není dědičný. Je to charakteristika stavu, ve kterém se lidstvo od počátku nalézá. Používám rád termín… Číst dále »33. Smrtí zemřeš

32. Pravda a lež

Pokusme se shrnout, co jsme zatím řekli. Stvoření vychází z Boží ruky jako velmi dobré [sr Gn 1:31], smysluplné a neodvratně směřuje ke svému dovršení. Nic a nikdo v tom nemůže Bohu zabránit [srZj]. Bůh tvoří podle svého charakteru a stvoření Boží charakter, včetně jeho dobroty,… Číst dále »32. Pravda a lež

29. Libovolnost stvoření a Boží ‚charakter‘´

Co tedy Bůh s námi dělá, jak a k čemu nás osvobozuje? Pokusme se vyjít z charakteru Božího stvořitelského a vykupitelského díla. Výchozím bodem bude jedna ze základních křesťanských filosoficko-teologických myšlenek středověkých vědců*). Ale dovolte mi nejprve malou odbočku, která se týká zrození vědy a… Číst dále »29. Libovolnost stvoření a Boží ‚charakter‘´