Přeskočit na obsah

Co znamená „Věřím v Boha“?
Lze poznat Boha rozumem?
Co je Bible? Je skutečně Božím slovem? Jak Bibli porozumět. Je učení Bible (víra) v rozporu s vědou.
Co nám říká Bible o stvoření, prvotním hříchu….?
Jak je to s „potopou světa“.
Co znamenají termíny „Vykupitel, Spasitel, Mesiáš, Syn Boží, Syn Davidův…Co je evangelium, co ostatní novozákonní spisy
Rozumíš, co znamená vyznání víry.

To je jen namátkový výběr toho, o čem si budeme povídat.

Těším se na setkání s Vámi. P. Pavel Kadlečík