Přeskočit na obsah
Domů » Promluva

Promluva

Promluva na 4. neděli velikonoční – Ladislav Kozubík

Slyšet hlas Krista Jeden z polských otců Mariánů vypráví zajímavý příběh: „Zkušený cestovatel zavítal na svých cestách do Palestiny. Přišel ke studni, ze které čerpali pastýři vodu pro své ovce. Nejprve to vypadalo, jako by se tři mužové starali o velké stádo ovcí. Posléze však cestovatel… Číst dále »Promluva na 4. neděli velikonoční – Ladislav Kozubík

Homilie v sedmi větách – velikonoční oktáv

Pondělí v oktávu velikonočním Sk 2,14.22b-33; Mt 28,8-15 Francouzský spisovatel Exupery jednou řekl: „Správně vidíme jenom srdcem!“ Pravdivost jeho slov se odráží i v dnešním evangeliu. Ženy i velekněží poznávají, že Ježíš vstal z mrtvých. Jejich přístup k poznané pravdě je však diametrálně odlišný. Ženy naplní obrovská radost a jsou… Číst dále »Homilie v sedmi větách – velikonoční oktáv

Promluva na neděli Vzkříšení – Pavel Kadlečík

V našich dějinách – v našem čase, nebo chcete-li v dějinách vesmíru – existuje jeden den, kdy nám Bůh zůstává zcela skrytý. Nemáme k němu přístup. Je to den mezi Ježíšovou smrtí na kříži a zmrtvýchvstáním. Jestliže platí Ježíšovo slovo nikdo nepřichází k Otci než skrze mne [J… Číst dále »Promluva na neděli Vzkříšení – Pavel Kadlečík

Promluva na vigilii Slavnosti Vzkříšení Páně – Ladislav Kozubík

Asi jsme si představovali Velikonoce jiné, slavnostní a radostně prožité. Dojalo mně, když se mladí z naší farnosti ptali, jaké písně mají na Velikonoce připravit a jestli vůbec nějaké? Dalo se předpokládat, že zpěvy nebudou žádné. Starost lidí, zvláště starších, jak to bude s velikonočním zpovídáním, uklidnil… Číst dále »Promluva na vigilii Slavnosti Vzkříšení Páně – Ladislav Kozubík

Promluva na Velký pátek – Josef Kopecký

Dnes si připomínáme Kristovu výkupnou smrt na kříži. V dnešní liturgii v prvním čtení od proroka Izaiáše se říká: „Hle můj Služebník dojde úspěchu, bude povýšen, povznesen k velké vznešenosti. Jak mnozí budou nad ním žasnout!“ / Iz 52,13/. Prorok dále paradoxně pokračuje výčtem utrpení, kterým „Služebník“, „muž… Číst dále »Promluva na Velký pátek – Josef Kopecký