Kalendář akcí a událostí farnosti

červen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Justina, mučedníka
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodáky ze Sebranic

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Václava Machka, manželku, syna, bratra Tomáše, zetě, snachu a živé a zemřelé z toho rodu

2SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Františka Votřela

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za farnost

3sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
4
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodiče Večeřovy, na poděkování za 85 let života, Boží požehnání a ochranu Panny Marie

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Helenu Sejkorovou, tatínka a živé a zemřelé z toho rodu

5sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na dobrý úmysl dárce

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za Boží pomoc, požehnání v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

6sv. Norberta, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za dar života Marie Drobné a Boží požehnání pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Radka Zavorala a duše v očistci

7Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na dobrý úmysl

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Josefa Kysilku a rodiče z obojí strany

8Neposkvrněného srdce Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jiřího Kyncla a rodiče

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Marii Kopeckou, manžela, děti a duše v očistci

910. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování a další pomoc a ochranu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za farnost

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • kaple sv. Václava, mučedníka
  • Označení: Střítež (Polička, Střítež)

  za rodinu Vostřelovu a Večeřovu a živé a zemřelé z obou rodů

10pondělí 10. týdne v mezidobí
11sv. Barnabáše, apoštola
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za mír ve světě

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Annu Andrlovou a živé a zemřelé z toho rodu

12
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodiče Jana a Annu Klejchovy

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  na poděkování a další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

13sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na dobrý úmysl

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

14
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za posilu v nemoci

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Aloise Vopařila, manželku, syna, rodiče z obojí strany a manžele Bisovy a Víškovy

15sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za rodáky z Lubné a za dobrodince kaple sv. Anny

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za manžele Jánovy a Dubišarovy

1611. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Josefa Chadimu, bratry, švagra a celou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za farnost

17pondělí 11. týdne v mezidobí
18úterý 11. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodinu Gubátových

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Boženu Kadidlovou, manžela a živé a zemřelé z toho rodu

19sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Verču Kubátovou

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za rodiče Křivkovy a živé a zemřelé z toho rodu

20čtvrtek 11. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování za 55 let společného života a další pomoc a ochranu pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Josefa Kopeckého, manželku, děti a duše v očistci

21sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Karla Jílka a manželku ze Stříteže

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu

22sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování a další pomoc a ochranu Panny Marie

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Annu Klusoňovou, manžela, čtyři syny, vnuka a vnučku

2312. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za farnost

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Jana Vostřela, snachu Růženku a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  na dobrý úmysl

24Narození sv. Jana Křtitele
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Václava Zindulku, zetě a ochranu pro celou rodinu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

25úterý 12. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za rodiče Kopeckých, děti a Boží pomoc a ochranu

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Široký Důl (Široký důl)

  za Františka Dřínovského, manželku a živé a zemřelé z obou rodů

26středa 12. týdne v mezidobí
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za živé a zemřelé z rodu Kuchtova a Bednářova a duše v očistci

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za Václava Mazala, rodiče a zemřelé z toho rodu

27 sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za zemřelé z rodu Sejkorových a duše v očistci

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za rodiče Mlynářovy a zemřelé z toho rodu

28sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za zlepšení zdraví

 • 17:00 Adorace
  Adorace
  • 17:00 - 18:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí

 • 18:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:30 - 19:10
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Václava Křivku a manželku

29sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:40
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Pavla Groulíka, manželku, rodiče a sourozence z obojí strany

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • filiální kostel sv. Anny
  • Označení: Lubná (Lubná u Poličky)

  za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci

3013. neděle v mezidobí
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za farnost

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • Farní kostel sv. Mikuláše, biskupa
  • Označení: Sebranice (Sebranice u Litomyšle)

  za Františka Stříteského, manželku a děti

 • 10:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:30 - 11:20
  • kaple Nanebevzetí Panny Marie
  • Označení: Lezník (Polička, Lezník)

  za Jiřího Jílka a zemřelé z toho rodu