Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb farnosti Sebranice
od 9.6. do 31.12.2024 - 01. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
9.6.
10. neděle v mezidobí 07:30 Sebranice : na poděkování a další pomoc a ochranu
09:00 Sebranice : za farnost
10:30 Střítež : za rodinu Vostřelovu a Večeřovu a živé a zemřelé z obou rodů
PO
10.6.
pondělí 10. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
11.6.
památka sv. Barnabáše, apoštola 07:00 Sebranice : za mír ve světě
18:30 Široký Důl: za Annu Andrlovou a živé a zemřelé z toho rodu
ST
12.6.
07:00 Sebranice : za rodiče Jana a Annu Klejchovy
18:30 Lezník : na poděkování a další Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
ČT
13.6.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 07:00 Sebranice : na dobrý úmysl
18:30 Lubná : za Boží pomoc v rodině a ochranu Panny Marie a sv. Josefa

14.6.
07:00 Sebranice : za posilu v nemoci
17:00 Sebranice : Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
18:30 Sebranice : za Aloise Vopařila, manželku, syna, rodiče z obojí strany a manžele Bisovy a Víškovy
SO
15.6.
sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie 10:00 Lubná : za rodáky z Lubné a za dobrodince kaple sv. Anny
18:00 Lubná : za manžele Jánovy a Dubišarovy
NE
16.6.
11. neděle v mezidobí 07:30 Sebranice : za Pavla Šplíchala, rodiče, sourozence a duše v očistci
09:00 Sebranice : za Josefa Chadimu, bratry, švagra a celou rodinu
10:30 Lubná : za farnost
PO
17.6.
pondělí 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
18.6.
úterý 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
19.6.
sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa Dnes mše sv. není
ČT
20.6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

21.6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka Dnes mše sv. není
SO
22.6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
23.6.
12. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
24.6.
slavnost Narození sv. Jana Křtitele Dnes mše sv. není
ÚT
25.6.
úterý 12. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
26.6.
středa 12. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
27.6.
sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není

28.6.
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
SO
29.6.
slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů Dnes mše sv. není
NE
30.6.
13. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
1.7.
pondělí 13. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
2.7.
úterý 13. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
3.7.
svátek sv. Tomáše, apoštola Dnes mše sv. není
ČT
4.7.
památka sv. Prokopa, opata Dnes mše sv. není

5.7.
slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy Dnes mše sv. není
SO
6.7.
sv. Marie Goretti, panny a mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
7.7.
14. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
8.7.
pondělí 14. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
9.7.
sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
10.7.
středa 14. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
11.7.
svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy Dnes mše sv. není

12.7.
pátek 14. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
13.7.
sv. Jindřicha , nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
14.7.
15. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
15.7.
památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ÚT
16.7.
Panny Marie Karmelské Dnes mše sv. není
ST
17.7.
bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží Dnes mše sv. není
ČT
18.7.
čtvrtek 15. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

19.7.
pátek 15. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
20.7.
sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
21.7.
16. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
22.7.
svátek sv. Marie Magdalény Dnes mše sv. není
ÚT
23.7.
svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy Dnes mše sv. není
ST
24.7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze Dnes mše sv. není
ČT
25.7.
svátek sv. Jakuba, apoštola Dnes mše sv. není

26.7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie Dnes mše sv. není
SO
27.7.
památka sv. Gorazda a druhů Dnes mše sv. není
NE
28.7.
17. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
29.7.
památka sv. Marty Dnes mše sv. není
ÚT
30.7.
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
31.7.
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Dnes mše sv. není
ČT
1.8.
památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není

2.8.
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa Dnes mše sv. není
SO
3.8.
sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
4.8.
18. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
5.8.
Posvěcení římské baziliky Panny Marie Dnes mše sv. není
ÚT
6.8.
svátek Proměnění Páně Dnes mše sv. není
ST
7.8.
sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
ČT
8.8.
památka sv. Dominika, kněze Dnes mše sv. není

9.8.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy Dnes mše sv. není
SO
10.8.
svátek sv. Vavřince, mučedníka Dnes mše sv. není
NE
11.8.
19. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
12.8.
sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice Dnes mše sv. není
ÚT
13.8.
sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
14.8.
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ČT
15.8.
slavnost Nanebevzetí Panny Marie Dnes mše sv. není

16.8.
sv. Štěpána Uherského Dnes mše sv. není
SO
17.8.
sobota 19. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
18.8.
20. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
19.8.
sv. Jana Eudese, kněze Dnes mše sv. není
ÚT
20.8.
památka sv. Bernarda, opata a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
21.8.
památka sv. Pia X., papeže Dnes mše sv. není
ČT
22.8.
památka Panny Marie Královny Dnes mše sv. není

23.8.
sv. Růženy z Limy, panny Dnes mše sv. není
SO
24.8.
svátek sv. Bartoloměje, apoštola Dnes mše sv. není
NE
25.8.
21. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
26.8.
pondělí 21. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
27.8.
památka sv. Moniky Dnes mše sv. není
ST
28.8.
památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
ČT
29.8.
památka Umučení sv. Jana Křtitele Dnes mše sv. není

30.8.
pátek 21. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
31.8.
sobota 21. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
1.9.
22. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
2.9.
pondělí 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ÚT
3.9.
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve Dnes mše sv. není
ST
4.9.
středa 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
5.9.
připomínka sv. Terezie z Kalkaty Dnes mše sv. není

6.9.
pátek 22. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) Dnes mše sv. není
SO
7.9.
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
8.9.
23. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
9.9.
sv. Petra Klavera, kněze Dnes mše sv. není
ÚT
10.9.
bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
ST
11.9.
středa 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
12.9.
Jména Panny Marie Dnes mše sv. není

13.9.
památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
SO
14.9.
svátek Povýšení svatého Kříže Dnes mše sv. není
NE
15.9.
24. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
16.9.
památka sv. Ludmily, mučednice Dnes mše sv. není
ÚT
17.9.
sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků Dnes mše sv. není
ST
18.9.
středa 24. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
19.9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není

20.9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
SO
21.9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
NE
22.9.
25. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
23.9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze Dnes mše sv. není
ÚT
24.9.
úterý 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
25.9.
středa 25. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není

27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
SO
28.9.
slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa Dnes mše sv. není
NE
29.9.
26. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
ÚT
1.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
ST
2.10.
památka svatých andělů strážných Dnes mše sv. není
ČT
3.10.
čtvrtek 26. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

4.10.
památka sv. Františka z Assisi Dnes mše sv. není
SO
5.10.
sv. Faustiny Kowalské, panny, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
6.10.
27. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
7.10.
památka Panny Marie Růžencové Dnes mše sv. není
ÚT
8.10.
úterý 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
9.10.
sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
ČT
10.10.
čtvrtek 27. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

11.10.
sv. Jana XXIII., papeže Dnes mše sv. není
SO
12.10.
sv. Radima, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
13.10.
28. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
14.10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
ÚT
15.10.
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
ST
16.10.
sv. Hedviky, řeholnice Dnes mše sv. není
ČT
17.10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není

18.10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty Dnes mše sv. není
SO
19.10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
20.10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE Dnes mše sv. není
PO
21.10.
bl. Karla Rakouského Dnes mše sv. není
ÚT
22.10.
sv. Jana Pavla II., papeže Dnes mše sv. není
ST
23.10.
sv. Jana Kapistránského, kněze Dnes mše sv. není
ČT
24.10.
sv. Antonína Marie Klareta, biskupa Dnes mše sv. není

25.10.
slavnost Výročí posvěcení kostela Dnes mše sv. není
SO
26.10.
sobota 29. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
27.10.
30. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
28.10.
svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů Dnes mše sv. není
ÚT
29.10.
úterý 30. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
30.10.
svátek Výročí posvěcení katedrály Dnes mše sv. není
ČT
31.10.
sv. Wolfganga, biskupa Dnes mše sv. není

1.11.
slavnost Všech svatých Dnes mše sv. není
SO
2.11.
vzpomínka na všechny věrné zemřelé Dnes mše sv. není
NE
3.11.
31. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
4.11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
5.11.
úterý 31. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
6.11.
středa 31. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
7.11.
čtvrtek 31. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

8.11.
pátek 31. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
9.11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky Dnes mše sv. není
NE
10.11.
32. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
11.11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa Dnes mše sv. není
ÚT
12.11.
památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
ST
13.11.
památka sv. Anežky České, panny Dnes mše sv. není
ČT
14.11.
čtvrtek 32. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

15.11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
SO
16.11.
sv. Markéty Skotské, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
NE
17.11.
33. neděle v mezidobí Dnes mše sv. není
PO
18.11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla Dnes mše sv. není
ÚT
19.11.
úterý 33. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
20.11.
středa 33. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
21.11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě Dnes mše sv. není

22.11.
památka sv. Cecílie, panny a mučednice Dnes mše sv. není
SO
23.11.
slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze Dnes mše sv. není
NE
24.11.
slavnost Ježíše Krista Krále Dnes mše sv. není
PO
25.11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice Dnes mše sv. není
ÚT
26.11.
úterý 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ST
27.11.
středa 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
ČT
28.11.
čtvrtek 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není

29.11.
pátek 34. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
SO
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola Dnes mše sv. není
NE
1.12.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ Dnes mše sv. není
PO
2.12.
pondělí 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
3.12.
památka sv. Františka Xaverského Dnes mše sv. není
ST
4.12.
sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
ČT
5.12.
čtvrtek 1. adventního týdne Dnes mše sv. není

6.12.
sv. Mikuláše, biskupa Dnes mše sv. není
SO
7.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
NE
8.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ Dnes mše sv. není
PO
9.12.
sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina Dnes mše sv. není
ÚT
10.12.
Panny Marie Loretánské Dnes mše sv. není
ST
11.12.
sv. Damasa I., papeže Dnes mše sv. není
ČT
12.12.
Panny Marie Guadalupské Dnes mše sv. není

13.12.
památka sv. Lucie, panny a mučednice Dnes mše sv. není
SO
14.12.
památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
NE
15.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete) Dnes mše sv. není
PO
16.12.
pondělí 3. adventního týdne Dnes mše sv. není
ÚT
17.12.
17. prosince Dnes mše sv. není
ST
18.12.
18. prosince Dnes mše sv. není
ČT
19.12.
19. prosince Dnes mše sv. není

20.12.
20. prosince Dnes mše sv. není
SO
21.12.
sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve Dnes mše sv. není
NE
22.12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ Dnes mše sv. není
PO
23.12.
připomínka sv. Jana Kentského, kněze Dnes mše sv. není
ÚT
24.12.
svátek Štědrý den Dnes mše sv. není
ST
25.12.
slavnost Narození Páně Dnes mše sv. není
ČT
26.12.
svátek sv. Štěpána, prvomučedníka Dnes mše sv. není

27.12.
svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty Dnes mše sv. není
SO
28.12.
svátek sv. Mláďátek, mučedníků Dnes mše sv. není
NE
29.12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Dnes mše sv. není
PO
30.12.
pondělí 1. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není
ÚT
31.12.
sv. Silvestra I., papeže Dnes mše sv. není
  • Závěrečná schůzka mladších i starších ministrantů bude v neděli 9.6.2024 od 10,00 do 11,00 hodin v tunelu na faře. Na programu bude vyhodnocení celoročního bodování a předání cen.

 

  • Návštěva nemocných bude v pátek 14.6.2024. Mohou se přihlásit další zájemci o přijímání svátostí.

 

  • Zveme vás v pátek 14.6.2024 na promítání filmu TOHLE JE NÁŠ SVĚT v rámci projekce silných a hluboce zasahujících filmů (s přesahem do diskuze nejen na duchovní téma) FILMOVÝ SLUNOVRAT. Začátek je v 19,00 hodin v hasičárně v Širokém Dole.

 

  • V sobotu 15.6. a v neděli 16.6.2024 je setkání rodáků v Lubné. Mše svatá za lubenské rodáky bude v sobotu v 10,00 hodin ve sportovním areálu v Lubné (ranní mše sv. v Sebranicích nebude), mše sv. v 18,00 hodin v kapli sv. Anny zůstává beze změny, v neděli bude v Lubné mše svatá v 10,30 hodin.

 

  • V neděli 16.6.2024 bude sbírka na charitu.

 

  • Zveme všechny na Farní kavárnu, která se přesunuje na neděli 16.6.2024 po velké mši svaté. Těšíme se na vás!

 

  • Srdečně zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční Pohádkový les, který se uskuteční 23.6. 2024 od 14:00 hod v lese za koupalištěm. Můžete se těšit na nabité odpoledne, kterým vás budou provázet pohádkové postavičky. Těší se na vás animátoři a sebranická mládež :)

 

  • Prosíme všechny, kdo si zapisují intence na mše svaté do intenčního sešitu, aby k textu vždy připsali zkratku obce a popisné číslo. Leckdy se totiž stane, že je třeba něco upřesnit, případně přesunout intenci na jiný termín a bez tohoto označení může být nesnadné určit a kontaktovat toho, kdo intenci zapsal.

 

  • Děkujeme všem, kdo pomohli připravit a uskutečnit setkání rodáků v Sebranicích a stejně tak i těm, kdo připravili slavnost Těla a Krve Páně.

 

  • Odběratelé Nezbedy si mohou svůj časopis vyzvednout na faře.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY